Konfirmandläger Klippen - Strömbäck läger 2, 2023

Av EFS och Salt Västerbotten i samarbete med Sensus och Svenska kyrkan

Vill du göra en sen anmälan? Hör av dig till Magdalena Sandberg 090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Konfirmandlägren är alltid fulla av liv. Det är veckor med lek och allvar, nya vänner, frågor om Gud och om livet. Samlingar i kapellet ger puls, kramringar ger värme och sångerna blir soundtrack till minnet av en speciell sommar. 

Klippen- Strömbäck, läger 2
Höstträff, tisdag 14 november 2022, i Vasakyrkan
Förträff Strömbäck, Söndag 14 maj
Läger Klippen, Måndag, 17 juli – tisdag, 25 juli
Läger Strömbäck, Torsdag, 27 juli – söndag, 6 augusti.
Konfirmation, 5 augusti i Tegskyrkan
Gemensam återträff med båda lägren på Strömbäck, 8-9 september.

Deltagaravgiften är 4 500 kr och betalas i april/maj 2023. Mer info kommer.
Svenska kyrkan i Umeå (Umeå stad, Maria, Teg, Ålidhem, Umeå Lands, Tavelsjö) betalar avgiften för sina medlemmar.

Frågor?
Kontakta Magdalena Sandberg
090-12 58 22
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Lägerbidrag
Om du, eller någon du känner, vill åka på lägret men inte har ekonomisk möjlighet till det kontakta Magdalena Sandberg 090-12 58 22, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se eller Erika Löfroth erika.lofroth@efsvasterbotten.se 0910-12510

Behov av stöd
EFS och Salt Västerbottens mål är att alla som vill ska kunna delta på våra arrangemang. Du kan meddela eventuella behov av stöd, diagnoser eller allergier vid anmälan så kontaktar vi dig vid behov. Det går även bra att ringa eller skicka e-post till arrangemangets kontaktperson direkt.

Platser finns

Konfirmanden

*
*
* 12 siffror med bindestreck innan de fyra sista
*
Denna information är nödvändig för att ditt deltagande ska bli bidragsgrundande.
*
*
*
*
*

Vårdnadshavare

*
*
*

Meddela oss här eller direkt till kontaktpersonen om det är något särskilt vi behöver veta om dig för att göra lägerupplevelsen så bra som möjligt.

*

Personuppgifter:
För att kunna fullgöra åtaganden och bedriva lägerverksamhet tar vi emot och behandlar personuppgifter från anmälda deltagare och ledare. 
De uppgifter du lämnar i denna anmälan behandlas i EFS databas för EFS och Salts verksamhet. Om du vill ändra något i dessa eller ha ett utdrag på vilka uppgifter som är lagrade kan du kontakta efs@efsvasterbotten.se 090 - 12 58 10   

Fotografering:
Ibland använder vi bilder från lägren på vår webbplats och i informationsblad. Om du av någon anledning inte önskar förekomma på dessa bilder så kontakta distriktskonsulent Magdalena Sandberg.

Laddar...