Digital Generell Administratörutbildning - september 2022

Av Stratsys AB

Varmt välkommen till Stratsys AB:s Generella Administratörsutbildningar i Stratsys.

Syfte: Att öka den tekniska förståelsen av systemet hos era administratörer
Målgrupp: Du som på något sätt skall administrera i Stratsys. 
Förkunskaper & Innehåll: Det går självklart bra att anmäla sig till flera efterföljande utbildningar.

Utbildningar:
(Max 25 deltagare/tillfälle):
7/9 Kl: 9:00 - 11:00 Administratör bas
13/9 Kl: 9:00 - 11:00  Administratör fördjupning
14/9 Kl: 9:00 - 12:00 Administratör rapporter

Administratör bas: för dem som stöttar era användare i det löpande arbetet, en roll som ofta kallas lokal administratör. Efter utbildningen har deltagarna en god förståelse för hur Stratsys fungerar och kommer kunna stötta alla era användare i vanliga frågor och behov. De kan också lägga till/administrera användarkonton inom sin del av organisationen. 
Administratör fördjupning: för dem som har helhetsansvaret för en eller flera produkter i Stratsys, en roll som ofta kallas fullständig administratör. Efter utbildningen har deltagarna förmåga att ändra inställningar och göra justeringar i Stratsys efter era behov, samt utökad förmåga att stötta användare i mer ovanliga frågor och behov som kan dyka upp. 
Administratör rapporter:  för dem som ansvarar för era rapporter i Stratsys, en roll som ofta kallas fullständig administratör, men även lokala administratörer kan ha behov av denna utbildning. Efter utbildningen har deltagarna förmågan att göra justeringar i befintliga rapporter samt bygga nya rapporter utifrån era behov.

Kostnad per person (exkl. moms och eventuella leverantörspåslag): 3995kr per utbildning.
Anmälningsvillkor: För detaljerade anmälningsvillkor klicka Här

Anmälan är tyvärr stängd.

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta arrangemang då O.S.A-datumet har passerat alternativt biljetterna är slut.

Laddar...