Digital Generell Administratörutbildning - september 2022

Av Stratsys AB

Varmt välkommen till Stratsys AB:s Generella Administratörsutbildningar i Stratsys.

Syfte: Att öka den tekniska förståelsen av systemet hos era administratörer
Målgrupp: Du som på något sätt skall administrera i Stratsys. 
Förkunskaper & Innehåll: Det går självklart bra att anmäla sig till flera efterföljande utbildningar.

Utbildningar:
(Max 25 deltagare/tillfälle):
7/9 Kl: 9:00 - 11:00 Administratör bas
13/9 Kl: 9:00 - 11:00  Administratör fördjupning
14/9 Kl: 9:00 - 12:00 Administratör rapporter

Administratör bas: för dem som stöttar era användare i det löpande arbetet, en roll som ofta kallas lokal administratör. Efter utbildningen har deltagarna en god förståelse för hur Stratsys fungerar och kommer kunna stötta alla era användare i vanliga frågor och behov. De kan också lägga till/administrera användarkonton inom sin del av organisationen. 
Administratör fördjupning: för dem som har helhetsansvaret för en eller flera produkter i Stratsys, en roll som ofta kallas fullständig administratör. Efter utbildningen har deltagarna förmåga att ändra inställningar och göra justeringar i Stratsys efter era behov, samt utökad förmåga att stötta användare i mer ovanliga frågor och behov som kan dyka upp. 
Administratör rapporter:  för dem som ansvarar för era rapporter i Stratsys, en roll som ofta kallas fullständig administratör, men även lokala administratörer kan ha behov av denna utbildning. Efter utbildningen har deltagarna förmågan att göra justeringar i befintliga rapporter samt bygga nya rapporter utifrån era behov.

Kostnad per person (exkl. moms och eventuella leverantörspåslag): 3995kr per utbildning.
Anmälningsvillkor: För detaljerade anmälningsvillkor klicka Här

Platser finns
*
*
*
* Här anger du ett telefonnummer som vi kan nå dig på för information och påminnelser om utbildning.
*
*

Utbildningar kan bokas fram till en vecka innan satt utbildningsdatum.

En utbildning behöver minst 5 anmälda deltagare, och du meddelas 2v innan utbildningens datum om utbildningen kommer att hållas eller ej.

När en utbildning är fullbokad kommer detta indikeras med ordet "Fullt". Kontakta gärna din kundansvariga om en utbildning som du vill delta på är fullbokad så skall vi försöka hitta en lösning åt er.

OBS!
 När du väljer en utbildning så bekräftar du även att du har rätt för att delta på utbildningen.

Om du får ett meddelande som säger att din e-post redan är registrerad,
vänligen mejla elin.lundgren@stratsys.se så hjälper vi dig att slutföra din anmälan.
Laddar...