Kontakta arrangören

Hur gör vi verklighet av riktlinjerna för fysisk aktivitet?

Anmäl dig nedan till en inspirerande förmiddag
27 oktober kl 9:00-12:00

GIH, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden välkomnar dig till en förmiddag om de nya svenska riktlinjerna för fysisk aktivitet som Folkhälsomyndigheten lanserade i juni.

Riktlinjerna har tagits fram för att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Syftet är att stödja arbetet på nationell, regional och lokal nivå, inom olika områden.


Program, 9:00 - 12:00
Inledning av GIH, Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden. Därefter informerar Folkhälsomyndigheten och arbetsgruppen som tagit fram de svenska för fysisk aktivitet.

Paneldiskussionerna leds av moderator Erik Hemmingsson, forskare vid GIH. Samtalen fokuserar på vad riktlinjerna innebär i praktiken och hur de kan implementeras. 

Panelerna är indelade inom följande områden:

Samhällsplanering
 • Sven Hunhammar, miljödirektör vid miljö och hälsa, Trafikverket
 • Karin Willis, hållbarhetschef, Tyréns
 • Åsa Lindblom, översiktsplanerare i Jönköpings kommun

Vård
 • Mats Börjesson, nationella programområdet levnadsvanor
 • Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd Socialstyrelsen  
 • Jesper Ekberg, avdelningen för vård och omsorg SKR
 • Mai-Lis Hellenius, professor KI

Skola
 • Sabina Westerlund och Maria Mattsson, Skolverket
 • Jennie Gustafsson, generalsekreterare Elevernas riksförbund
 • Elin Bushar, idrottslärare, Fredborgsskolan i Österåker
 • Jonas Leth, Skolidrottsförbundet

Arbetsliv
 • Åsa Miemois, hälsoutvecklare Previa 
 • Elin Vidlund, sakkunnig inom ergonomi och MTO Arbetsmiljöverket 
 • Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert, Svenskt Näringsliv

Gabriel Wikström är nationell samordnare av Agenda 2030 reflekterar över kopplingar mellan riktlinjerna och klimatarbetet.

Johan Carlson från Folkhälsomyndigheten och aktörerna kommenterar och avslutar webbinariet.

Under denna förmiddag kommer det att finnas tid och avbrott för rörelsepauser. Seminariet sker digitalt och är kostnadsfritt. Vill du tipsa någon om seminariet så dela denna länk: https://new.memlin.com/view/613caf66b5b167

Varmt välkommen

Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, GIH*
*
*
Laddar...