Teckenspråkiga du möter inte en homogen grupp!

Av Kommunstyrelseförvaltningen Örebro kommun

Rakel Burman, kurator på Öppenvården Stöd och Behandling Barn som kommer att berätta om vilka olika grupper av teckenspråkiga kan vi möta i vårt arbete inom Örebro kommun och dess utmaningar? Hur säkerställer vi att information förstås av medborgaren via teckenspråkstolk?

Datum: 10 maj

Tid: 12-13

Adress: Digitalt via teams

Sista anmälningsdag: 6 maj
*
*
*
Laddar...