HBTQI- Seniorer, hur har det varit och hur är det nu?

Av Kommunstyrelseförvaltningen Örebro kommun

Den 15 maj för 50 år sedan genomfördes den första demonstrationen för homosexuellas rättigheter i Örebro. Detta kommer att uppmärksammas av tre MR-luncher den 17 maj till den 19 maj. Pell-Uno Larsson kommer att lyfta HBTQI-seniorer situation historiskt och i nu tid och vad man kan göra för att skapa en bra tillvaro för HBTQI-seniorer

Datum: 18 maj

Tid: 12.00-13.00

Adress: Digitalt via teams

Sista anmälningsdag: 12 maj
*
*
*
Laddar...