Mission i Sverige 2021

Av EFS

Kontakta arrangören
En fortbildningsdag för präster, arbetslag och frivilliga medarbetare om församlingsbyggande genom att främja idealitet och delaktighet.
En dag som ger teologisk vision och praktiska verktyg för att motivera och mobilisera lekfolket – församlingens största resurs är dess egna medlemmar. En folkkyrka av och med hela gudsfolket i rörelse, funktion och mission. 


Plats

samma innehåll, tre platser

Uppsala 4 Okt___|___Piteå 6 Okt___|___Göteborg 8 kt

Lötenkyrkan_________Storstrand________Johanneberg


Program

09:00-10:00____Incheckning och kaffe 
10:00–10:15___ Inledning, bön och lovsång
10:15–10:45___Session 1: VAD?
______________Församlingen - en kropp med många lemmar
_____________
10:45–11:15___Session 2: VARFÖR?
______________Hela kyrkan med hela tron för hela livet till hela världen
______________
11:15–11:45____Kaffe 
11:45–12:15____Session 3: HUR?
______________Från Brukare till bärare. Hjärtan som brinner och händer som bär
______________
12:15–12:45____Session 4 - VEM?
______________Utrustande ledarskap - att rusta de heliga för tjänst 
______________
12:45–14:30____Lunch 
______________(Möjlighet till träff för Johannelunds alumni)
14:30–15:10____Seminariespår (välj ett alternativ) 
______________A. Utöka verktygslådan och utveckla hantverket  
______________Johannelunds Teologiska Högskola 
______________B. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet
______________Magnus Persson
______________C. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer 
______________Jonas Ahlforn von Beetzen,
______________präst och verksamhetsledare Sörbykyrkan, Örebro 
15:10–15:30____Kaffe 
15:30-16:10____Seminariespår (välj ett annat alternativ) 
______________A. Utöka verktygslådan och utveckla hantverket  
______________Johannelunds Teologiska Högskola 
______________B. Hela kyrkan sjunger – om samverkan och helkyrklighet
______________Magnus Persson
______________C. Att mobilisera, utrusta och leda volontärer 
______________Jonas Ahlforn von Beetzen,
16:30-18:00____Sändningsmässa
______________lovsång, predikan och förbön

Tillfälle för middagsgemenskap för den som önskar och kan stanna


Pris:

990kr


För mer information gå till hemsidan https://missionisverige.com.

Välkommen att fyll i din anmälan nedan!

På grund av rådande restriktioner gäller endast 50 deltagare per samling. Om dessa restriktioner ändras öppnar vi upp för fler deltagare. Då utgår vi från väntelistan som skapas när du anmäler dig nedan. När du har valt vilken stad du vill besöka ser du till höger om det finns platser kvar eller om du hamnar på väntelistan

Vänligen välj en biljett i listan nedan:
*
*
*
*
*
*
*
>> Se prisberäkning
Laddar...