Naturskolelåda VINTEREKOLOGI

Av Örebro naturskola

Lokal:
Örebro naturskola
Adress:
Oljevägen 15
Örebro
Kontakta arrangören

De allra flesta av vinterekologislådans övningar kan användas även en barmarksvinter. Lådans lekar, övningar och experiment berör ämnesområdena:

- Varför det blir vintern – om Jordens omloppsbana och lutning

- Djurs och växters vinterstrategier

- Småkryp i julgranen

- Trädens knoppar

- Livet under snön – det subnivala rummet

- Djurspår i snön

- En hoppfull övning: bygga vinterbon till olika djur

 

I lådan finns:

- pedagoghandledning

- information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen

- information om de globala målen

- tankar och råd kring utomhusundervisning

- utomhuspedagogik – definition och forskning

- övningsbeskrivningar

- lektionstankar

- material för genomförandet av övningarna

- vinterekologifakta

- vinterekologilitteratur

 

När du bokat vinterekologilådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.

Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

 


Naturskolelåda "STENÅLDERSLIV"

Lådan hämtas och återlämnas vid Naturskolan på Oljevägen 15 i Örebro.

Anmälan är tyvärr stängd.

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta arrangemang då O.S.A-datumet har passerat alternativt biljetterna är slut.

Laddar...