Vårfågellådan

Av Örebro naturskola

Lokal:
Naturskolan Örebro
Adress:
Oljevägen 15
Örebro
Vårfågellådans lekar och övningar berör ämnesområdena:
- Några vanliga fågelarter och hur man känner igen dem
- Olika arters utseende, sång, beteende och anpassning
- Olika fåglars bon, ägg och mat
- Fåglars flytt
- Benämning på fågelns olika delar
- Fälstudier av fåglar
 
I lådan finns:
- pedagoghandledning
- information om hur övningarna är kopplade till styrdokumenten och de globala målen
- information om de globala målen
- övningsbeskrivningar
- lektionsförslag
- material för genomförandet av övningarna
- fågelfakta
- fågellitteratur
 
När du bokat vårfågellådan får du tillgång till alla dokument digitalt, så att du i lugn och ro hinner titta igenom övningarna och välja ut de du vill genomföra med barnen/eleverna.
Alla dokument finns även i pedagogpärmen i lådan.

Lådan hämtas vid Naturskolan på Oljevägen 15 Örebro


Vårfågellåda

: 2
Platser finns
*
*
*
*
*
*
* 2021-01-01 Klockan 10:00
* 2021-01-01 Klockan 10:00
Laddar...