Digital utbildning för användare av Resursplanering - Mars 2021

Av Stratsys AB

Varmt välkommen till Stratsys AB:s användarutbildning i Resursplanering.

Syfte: Att uppdatera grunderna i systemet, komma igång med sin arbetsplan kring ekonomisk prognos ihop tjänsteplanering där lagkrav kring undervisning är viktiga delar. Syftet är också att lära känna och dra nytta av nyheter i systemet som hjälper dig till högre kvalitetssäkring och snabbare arbetsprocesser.
Målgrupp: Du som har tillgång till Resursplanering i Stratsys.
Innehåll:
  • Fokus på att få koll på sin VT samt planera sin HT utifrån legitimationskrav och budget.
  • Hur använder jag verktygets översikt och analys för en optimerad tjänsteplanering utifrån given budgetram?
  • Importer och exporter.
  • Tjänsteplaneringen som underlag för schemaprocessen.
  • Personalkortets användning för förankring av tjänst.
Förkunskaper: Övergripande kunskap kring systemet samt ha en tidigare planering tillgänglig i systemet (det vi kallar PLAN).

Utbildningar:
(Max 15 deltagare):
16/3 Kl: 9:00 - 12:00 Användare av Resursplanering

 
Kostnad per person (exkl. moms och eventuella leverantörspåslag):2995kr/3h
Anmälningsvillkor: För detaljerade anmälningsvillkor klicka Här

Eventet är inte tillgängligt just nu, kontakta arrangören för ytterligare information.
Laddar...