Snus, E-cigaretter och tobaksrökning - Sambanden i tobaksanvändning

Av Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, A Non Smoking Generation


Vad säger forskningen om kopplingarna i användning av snus, e-cigaretter och tobaksrökning?

  • Moderator: Simon Holmesson, Cancerfonden.
  • Magnus Lundbäck, Docent i kardiologi vid Karolinska Institutet berättar om sin forskning rörande E-cigaretters skadeeffekter.
  • Lotta Ryk, projektledare på SBU berättar om SBU:s metod för att ta fram en rapport.
  • Linnéa Hedman, Docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap Umeå Universitet, redovisar resultaten från SBU rapporten om Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning.
  • Frågor och avslut.


Anmälan är tyvärr stängd.

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta arrangemang då O.S.A-datumet har passerat alternativt biljetterna är slut.

Laddar...