Kongress 2020

Av Evangeliska Frikyrkan

Lokal:
Via digitala medier. Presidiet sänder från Örebro
Se i Google Maps
Kontakta arrangören
0702910793

Här anmäler du personer till EFKs kongress 19 september.

Du behöver anmäla var person för sig inom samma familj. Välj då vilken biljett som ska användas. Anmälan är bindande. Avgiften faktureras och skall betalas före kongressen. Den återbetalas endast vid sjukdom. Dina uppgifter sparas i 12 månader för att administrera och följa upp kongressen. EFK informerar din församling om din anmälan samt om du är ombud eller inte.

Priset för hela kongressen är 150 kr per vuxen och 100 kr per student. Avgiften inkluderar möteshandlingar och omkostnader för teknik med mera. 

Dina uppgifter sparas i 12 månader för att administrera och följa upp kongressen därefter raderas de.
*
*
*
*
*
*
*
Vi behöver få in dessa uppgifter för att se om vi når vårt mål som visar på stor bredd vad gäller gender och ålder.
*
*
*
*
>> Se prisberäkning
Laddar...