Patrullriks 2020

Av Salt, Mittsverige och Sensus

Lokal:
Vässarö
Se i Google Maps

Välkommen till Patrullriks på Vässarö, 26/7-1/8 2020.


Anmäl dig senast 26/4!

Datum -
Tid -
Slut -

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

Genom att anmäla dig ingår du ett avtal med Salt, EFS och Sensus om att komma på lägret. I avtalet ingår att du ska betala lägeravgiften genom fakturering eller swish. Avtalet ger Salt, EFS och Sensus rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR för att genomföra detta läger. Efter lägret sparas dina personuppgifter av Salt för att ge dig information om kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse. Du äger dina personuppgifter och har bland annat rätt att få dem raderade ur Salts register. Mer information om dina rättigheter och Salts personuppgiftspolicy finns på salt.efs.nu/gdpr

Observera att fakturamottagaren måste vara en person över 18 år. 


Regler för avbokning

Avbokning eller ändring mailas snarast till patrullriks@efs.nu.

Avbokning efter 1 maj debiteras med 20 % av lägeravgiften.

Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 % av lägeravgiften.

Avbokning efter 1 juli debiteras med 100 % av lägeravgiften.

Undantag om läkarintyg som hinder för deltagande. Då debiteras 0 % av lägeravgiften.

Regler för avbokning

Avbokning eller ändring mailas snarast till patrullriks@efs.nu.

Avbokning efter 1 maj debiteras med 20 % av lägeravgiften.

Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 % av lägeravgiften.

Avbokning efter 1 juli debiteras med 100 % av lägeravgiften.

Undantag om läkarintyg som hinder för deltagande. Då debiteras 0 % av lägeravgiften.

*
*

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

Genom att anmäla dig ingår du ett avtal med Salt, EFS och Sensus om att komma på lägret. I avtalet ingår att du ska betala lägeravgiften genom fakturering eller swish. Avtalet ger Salt, EFS och Sensus rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR för att genomföra detta läger. Efter lägret sparas dina personuppgifter av Salt för att ge dig information om kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse. Du äger dina personuppgifter och har bland annat rätt att få dem raderade ur Salts register. Mer information om dina rättigheter och Salts personuppgiftspolicy finns på salt.efs.nu/gdpr

Observera att fakturamottagaren måste vara en person över 18 år. 

*
*
* Namn på den i ledningsgruppen som tillfrågat dig
Om du vill ingå i en patrull, by eller kår - skriv namnet på den
*
Kostar 50 kr/natt. Betalas direkt till Vässarö
*
*
*
*
*
*
* ÅÅMMDD-NNNN
*
*
*
*
*
*
Fylls i om du åker med en scoutkår
* Namn på din närmast anhörige under lägret
*
*

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

Genom att anmäla dig ingår du ett avtal med Salt, EFS och Sensus om att komma på lägret. I avtalet ingår att du ska betala lägeravgiften genom fakturering eller swish. Avtalet ger Salt, EFS och Sensus rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR för att genomföra detta läger. Efter lägret sparas dina personuppgifter av Salt för att ge dig information om kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse. Du äger dina personuppgifter och har bland annat rätt att få dem raderade ur Salts register. Mer information om dina rättigheter och Salts personuppgiftspolicy finns på salt.efs.nu/gdpr

Observera att fakturamottagaren måste vara en person över 18 år. 

*
Fisk, nötter och soja ingår inte i matsedeln. Fisk och soja serveras dock i funktionärsmatsalen
Fyll i om du har en specialkost som inte listas ovan

Samtliga funktionärer och patrulledare ska innan lägret uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt gå kursen Trygga möten. Patrulledare i familjebyn undantas. Ta kontakt med din kårledare eller maila patrullriks@efs.nu vid frågor angående detta. 

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

Genom att anmäla dig ingår du ett avtal med Salt, EFS och Sensus om att komma på lägret. I avtalet ingår att du ska betala lägeravgiften genom fakturering eller swish. Avtalet ger Salt, EFS och Sensus rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR för att genomföra detta läger. Efter lägret sparas dina personuppgifter av Salt för att ge dig information om kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse. Du äger dina personuppgifter och har bland annat rätt att få dem raderade ur Salts register. Mer information om dina rättigheter och Salts personuppgiftspolicy finns på salt.efs.nu/gdpr

Observera att fakturamottagaren måste vara en person över 18 år. 

Priser för Patrullriks 2020

Deltagare från 10 år samt patrulledare: Fullt pris, 1 550 kr (född 2010 och tidigare)
4-9 år: 750 kr (född 2011-2016)
0-3 år: 0 kr (född 2017-2020)
Funktionär: 500 kr

Parkering vid hamnen på Singö: 30 kr per dygn. Betalas direkt till Vässarö på plats

Regler för avbokning

Avbokning eller ändring mailas snarast till patrullriks@efs.nu.

Avbokning efter 1 maj debiteras med 20 % av lägeravgiften.

Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 % av lägeravgiften.

Avbokning efter 1 juli debiteras med 100 % av lägeravgiften.

Undantag om läkarintyg som hinder för deltagande. Då debiteras 0 % av lägeravgiften.

>> Se prisberäkning
Laddar...