Grundkurs i analys av störningar i distributionsnät

Av Dlaboratory Sweden AB

Lokal:
Ideon Science Park
Se i Google Maps

dLabs unika smart grid applikation kan detektera och analysera alla händelser i elnätet och och därmed kan elavbrott minimeras och i vissa fall undvikas helt. Informationen ger en överblick av elnätet och är en grund för att proaktivt kunna agera gällande drift, underhåll och investeringar.


Denna kurs ger fördjupad kunskap i analys av störningar i elnätet, med fokus på distributionsnät på mellanspänningsnivå. Kursen går igenom grundprinciperna som felbortkopplingssystemet i elnätet måste förhålla sig till och nyttorna med störningsanalys. Vidare ges en inblick i arbetssätt och metoder för att tolka data från reläskydd och andra källor samt dokumentation av utredning/analys.


KURSMÅL

Att ge kunskap kring metodiker för störningsanalys för att kunna beskriva händelseförlopp, fastställa felorsak samt verifiera felbortkopplingssystemets funktion vid störningar.


KURSINNEHÅLL

• Bakomliggande regelverk

• Nytta/behov av störningsanalys

• Bestämning och inhämtning av nödvändig information

• Analys av störningsdata

• Upprättande av störningsutredning/rapport

• Exempel och övningar


VEM ÄR KURSEN FÖR

Ingenjörer inom elkraft på nätbolag eller konsultbolag som arbetar med reläskydd, selektivplaner, kontrollutrustning och utredningar inom distributionsnät eller industri på mellanspänningsnivå.


FÖRKUNSKAPER

Grundläggande elkraftkunskaper och grundläggande kännedom om kontrollutrustning och felbortkoppling.


Anmälan är tyvärr stängd.

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta arrangemang då O.S.A-datumet har passerat alternativt biljetterna är slut.

Laddar...