memlin-logotype

Kƶpvillkor

Köpvillkor Memlin


Allmänt

Memlin är en tjänst som förmedlar biljetter, anmälningar och dylikt för arrangörens räkning via www.memlin.com. Memlin tar inget ansvar för arrangörers åtaganden, arrangemangets genomförande, eller kvalitén på genomförda arrangemang. Memlin tillhandahåller endast den tekniska distributionen av anmälningar för arrangören. Frågor om eller anspråk på arrangemang och dess genomförande skall riktas till arrangören.
Det är ditt ansvar som köpare att kontrollera informationen om arrangemanget som arrangören tillhandahåller.

Som köpare är jag införstådd med ovanstående. Genom att acceptera dessa villkor och genomföra köp förbinder jag mig att aldrig rikta några krav gentemot Memlin gällande det arrangemang som jag gör en bokning till.


Villkor för köp på Memlin

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte för arrangemang och biljetter, (2 kap.§3) ej heller för påbörjade tjänster eller produkter med bäst-före-datum (§4). När betalning har skett är du som köpare bunden av ditt köp. En bokning kan ångras fram till dess att betalning har genomförts. Som köpare ansvarar du själv för att kontrollera att arrangemanget inte är inställt eller flyttat.

En bokningsavgift kan tillkomma på vissa bokningar. Detta specificeras dock alltid innan betalning sker.

Efter genomfört köp får du ett bekräftelsemail som bevis på din betalning/bokning. Spara detta och ta med till arrangemanget. Memlin skickar inte ut några fysiska biljetter eller kvitton.

Memlin ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår pga tekniska problem som förhindrar eller försvårar användandet av www.memlin.com.


Inställt arrangemang

I händelse av inställt eller flyttat arrangemang bör du omedelbart kontakta ansvarig arrangör, som ansvarar för frågor om dennes eventuella återlösen av biljetter. Vid inställt arrangemang återbetalas inte service- och administrationsavgifter.


Hantering av personuppgifter

För att kunna hantera ditt köp/bokning och den tjänst som vi utför behöver Memlin personuppgifter från dig. Memlin förbehåller sig rätten att, på uppdrag av arrangören, lagra de uppgifter som lämnas via www.memlin.com. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till annan part än arrangören. Memlin använder enbart dina uppgifter för att kunna hantera bokningstjänsten, men kan komma att kontakta dig i ärenden som gäller denna. Memlin ansvarar inte för arrangörens hantering av personuppgifter.

Genom att acceptera dessa villkor lämnar du samtycke till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.


Köp som strider mot uppsatta villkor

Memlin förbehåller sig rätten att makulera dina bokningar eller köp om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv, missbrukar tjänsten eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Service- och administrationsavgifter återbetalas då inte.